ประกาศยกเลิกประกาศให้ศาลทรัพย์เชลยนั่งพิจารณา ตามพระธรรมนูญศาลทรัพย์เชลย พุทธศักราช 2460

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1946). ประกาศยกเลิกประกาศให้ศาลทรัพย์เชลยนั่งพิจารณา ตามพระธรรมนูญศาลทรัพย์เชลย พุทธศักราช 2460. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/237190.
View online Resources