พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3064 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309(จ.อ่างทอง)-อ.โพธิ์ทอง อำเภอแสวงหา-บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3032(บ้านปากดง) ตอน อ.แสวงหา-บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3032(บ้านปากดง)พ.ศ.2527

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1984). พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3064 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309(จ.อ่างทอง)-อ.โพธิ์ทอง อำเภอแสวงหา-บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3032(บ้านปากดง) ตอน อ.แสวงหา-บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3032(บ้านปากดง)พ.ศ.2527. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30530.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล