บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/600833.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล