ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการกำหนดอัตราความเร็วของรถในพื้นที่ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการกำหนดอัตราความเร็วของรถในพื้นที่ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/525334.
View online Resources