ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 26/2540 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานผู้ผลิตเครื่องประดับประเทศไทย)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 26/2540 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานผู้ผลิตเครื่องประดับประเทศไทย). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/252053.
View online Resources