ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 16/2542 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า (สมาคมไก่แจ้ไทย)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 16/2542 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า (สมาคมไก่แจ้ไทย). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/235141.
View online Resources