ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา [ประจำปี 2554 งวดที่ 2 จำนวน 52 วัด]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา [ประจำปี 2554 งวดที่ 2 จำนวน 52 วัด]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/172018.
View online Resources