ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรม แห่งประเทศไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรม แห่งประเทศไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/82449.
View online Resources