พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอหางดง กับอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2531

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1988). พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอหางดง กับอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2531. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/31110.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล