ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2560

ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2560. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/533858.
View online Resources