กฎกระทรวง ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1988). กฎกระทรวง ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/164910.
View online Resources