ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 9/2541 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน "สหภาพแรงงานเพียวเคมม์"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 9/2541 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน "สหภาพแรงงานเพียวเคมม์". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/266972.
View online Resources