คำสั่งสำนักการศึกษา ที่ 520/2550 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). คำสั่งสำนักการศึกษา ที่ 520/2550 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/87041.
View online Resources