ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เพิ่ม [นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล]

ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เพิ่ม [นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/532732.
View online Resources