บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2546 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2003). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2546 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/216469.
View online Resources