ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดชัยนาท เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม)ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2544

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดชัยนาท เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม)ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2544. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/285296.
View online Resources