ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2142 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 843 ชัยภูมิ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2142 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 843 ชัยภูมิ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/591739.
View online Resources