ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2562

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/553919.
View online Resources