พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่ดง และตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2540

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแม่ดง และตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2540. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/33789.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล