พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ตำบลเคียนซา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2495

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1952). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ตำบลเคียนซา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2495. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/27270.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล