ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติและความเป็นประพฤติของบุคคลผู้ใดรับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง [จำนวน 11ราย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติและความเป็นประพฤติของบุคคลผู้ใดรับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง [จำนวน 11ราย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/198220.
View online Resources