พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วน ของกระทรวงมหาดไทยไปเป็น ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2536

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1993). พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วน ของกระทรวงมหาดไทยไปเป็น ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2536. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/15896.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล