พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. 2505 บังคับในท้องที่อำเภอน้ำพอง อำเภอกระนวน และอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2512

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1969). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. 2505 บังคับในท้องที่อำเภอน้ำพอง อำเภอกระนวน และอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2512. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/28638.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล