ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 34/2538 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า (สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 34/2538 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า (สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/95870.
View online Resources