ข้อมูลประกอบการสนทนาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ระหว่างนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายมาจิด บิสมาร์ค เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ข้อมูลประกอบการสนทนาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ระหว่างนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายมาจิด บิสมาร์ค เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/423983.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล