ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 62/2544 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชานิสเซ่น]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 62/2544 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชานิสเซ่น]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/186184.
View online Resources