ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย � พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย � พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/219291.
View online Resources