ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ [1. พลตำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร 2. นายธวัช สุนทราจารย์]

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ [1. พลตำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร 2. นายธวัช สุนทราจารย์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/535858.
View online Resources