ประกาศศาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ นายณัฐพงษ์ หรือณรงค์ชัย พรหมเผ่า เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดเชียงราย คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 23/2546 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 269/2546]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศศาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ นายณัฐพงษ์ หรือณรงค์ชัย พรหมเผ่า เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดเชียงราย คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 23/2546 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 269/2546]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/241244.
View online Resources