คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 2/2551 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 2/2551 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/94410.
View online Resources