กระทู้ถามของสมาชิกสมาชิกวุฒิสภา กระทู้ถามที่ 003 (ร.) เรื่อง เรื่อง การแก้ปัญหาคนล้นคุก [ของ นายอำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา]

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). กระทู้ถามของสมาชิกสมาชิกวุฒิสภา กระทู้ถามที่ 003 (ร.) เรื่อง เรื่อง การแก้ปัญหาคนล้นคุก [ของ นายอำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/562152.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล