ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสระบุรี ที่ 2 /2545 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานพนักงานปูนซีเมนต์เอเซียระดับบังคับบัญชา]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสระบุรี ที่ 2 /2545 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานพนักงานปูนซีเมนต์เอเซียระดับบังคับบัญชา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/193588.
View online Resources