ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงิน ในท้องที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงิน ในท้องที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/201792.
View online Resources