ขอเสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการกำหนดอัตราโทษทางอาญาและรูปแบบในการร่างกฎหมาย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ขอเสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการกำหนดอัตราโทษทางอาญาและรูปแบบในการร่างกฎหมาย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/456662.
View online Resources