ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557

ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/459935.
View online Resources