คำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 740/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดลำพูน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). คำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 740/2551 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดลำพูน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/93151.
View online Resources