ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 63/2561 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 63/2561 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/538511.
View online Resources