ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2526

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1982). ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2526. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/110218.
View online Resources