คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 266 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญกรณีเกี่ยวกับการถอดถอนสี่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 266 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญกรณีเกี่ยวกับการถอดถอนสี่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/39799.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล