ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพิจิตร ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดพิจิตร สายที่ 2196 พิจิตร - บางมูลนาก ให้มีเส้นทางแยก1 ช่วง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพิจิตร ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดพิจิตร สายที่ 2196 พิจิตร - บางมูลนาก ให้มีเส้นทางแยก1 ช่วง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/93233.
View online Resources