บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2012). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/324591.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล