จำเลยในคดีแพ่งของศาลแพ่งธนบุรีและศาลแขวงตลิ่งชัน ยื่นคำร้อง ต่อศาลว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 286 วรรคหนึ่ง (3) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 30 รวม 20 คำร้อง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). จำเลยในคดีแพ่งของศาลแพ่งธนบุรีและศาลแขวงตลิ่งชัน ยื่นคำร้อง ต่อศาลว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 286 วรรคหนึ่ง (3) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 30 รวม 20 คำร้อง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/39555.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล