ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าภาระสินค้าอันตรายประเภทที่ 9 สารอันตรายเบ็ดเตล็ด และอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสินค้าปอ ฝ้าย นุ่น ของท่าเรือกรุงเทพ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าภาระสินค้าอันตรายประเภทที่ 9 สารอันตรายเบ็ดเตล็ด และอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสินค้าปอ ฝ้าย นุ่น ของท่าเรือกรุงเทพ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/182010.
View online Resources