ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พ.ศ. 2564

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พ.ศ. 2564. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/578348.
View online Resources