กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 275 ร. เรื่อง แผนงาน โครงการ สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ของวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ [ของ นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 275 ร. เรื่อง แผนงาน โครงการ สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ของวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ [ของ นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/585909.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล