ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1174 (พ.ศ. 2542) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 629 บางมูลนาก - บึงสามพัน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1174 (พ.ศ. 2542) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 629 บางมูลนาก - บึงสามพัน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/235842.
View online Resources