ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 40/2547 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานชัยมงคล]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 40/2547 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานชัยมงคล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/167772.
View online Resources