บันทึกการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ 2/2523 (สมัยสามัญ) วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2523 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1980). บันทึกการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ 2/2523 (สมัยสามัญ) วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2523 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214437.
View online Resources