ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน [บ้านหล่าย เป็น บ้านท่าฟ้าหล่าย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน [บ้านหล่าย เป็น บ้านท่าฟ้าหล่าย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/458936.
View online Resources