ประกาศศาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง คำสั่งให้ นายบุญศรี คำฟูเพ็ญ นายสมเพ็ชร หรือสมเพชร คำฟูเพ็ญ เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดเชียงราย คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 327/2553 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 639/2554]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศศาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง คำสั่งให้ นายบุญศรี คำฟูเพ็ญ นายสมเพ็ชร หรือสมเพชร คำฟูเพ็ญ เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดเชียงราย คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 327/2553 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 639/2554]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/178313.
View online Resources